NGOCBAO_TRADER

Hiệu chỉnh đã hoàn thành EU bắt đầu bước vào nhịp tăng tiếp theo

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sau 1 thời gian bưt phá mạnh mẽ, EU đã hiệu chỉnh trở lại mốc quan trong quanh vùng giá 1.108xx và xác lập tín hiệu đảo chiều cho nhịp tăng tiếp theo. Về xu hướng trung hạn EU sẽ là 1 đồng rất đang quan tâm vì nó đã đang ở bắt đầu cho 1 chu kì tăng giá trong dài hạn. Các mốc EU sẽ chinh phục tiếp plan như trên chart.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.