FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
FX:EURUSD

Cặp cuối cho tuần này xu hướng hồi tăng vừa phá vỡ xong cấu trúc giảm

RR 2:36

Mình vẫn xem xét để có thể order một lệnh đẹp hơn lệnh này
Bình luận: mình đã bị Sl lệnh này
không sao mọi người nhé còn rất nhiều cơ hội