nguyendinhquanroger280400

EURUSD

Giá xuống
nguyendinhquanroger280400 Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD

Cặp cuối cho tuần này xu hướng hồi tăng vừa phá vỡ xong cấu trúc giảm

RR 2:36

Mình vẫn xem xét để có thể order một lệnh đẹp hơn lệnh này
Bình luận:
mình đã bị Sl lệnh này
không sao mọi người nhé còn rất nhiều cơ hội
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.