OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD nếu phá trend sẽ có nhịp tăng . Nhưng đây chỉ là sóng hồi của Daily. Sau đó giảm tiếp.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.