ThanhThaoMC

28/05 Tổng hợp tín hiệu 3 biểu đồ

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ

EURGBP đang có tín hiệu điều chỉnh
EURUSD tạo đáy đôi trong khi GBPUSD đang tạo C của Cypher .
EURUSD có thể dao động 1,78% cho đến vùng kháng cự tiếp theo trong khi GBPUSD dao động cao hơn 2,76%.
Điều này có ý nghĩa rằng EURGBP chuẩn bị giảm điều chỉnh