ThanhThaoMC

28/05 Tổng hợp tín hiệu 3 biểu đồ

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ

EURGBP đang có tín hiệu điều chỉnh
EURUSD tạo đáy đôi trong khi GBPUSD đang tạo C của Cypher.
EURUSD có thể dao động 1,78% cho đến vùng kháng cự tiếp theo trong khi GBPUSD dao động cao hơn 2,76%.
Điều này có ý nghĩa rằng EURGBP chuẩn bị giảm điều chỉnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.