photrading

Plan gd EU M15

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hello traders,
Ae dã có view cho EU hôm nay chưa?
Đây là view Buy EU hôm nay của Phố Trading,
cùng tham khảo nhé!
Entry : 1.07635
SL : 1.0758
TP : 1.0815
Happy trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.