QuangAnh1999

CHuẩn bị sell EU

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU đang vào giai đoạn cuối tăng của xu hướng 2. so với 3 trend tăng trước khung daily là 2k6 2k2 1k8 thì hiện tại đã đi dc 1k8 rồi khả năng trong hôm nay sẽ giảm theo xu hướng chính. mọi người đợi xác nhận rồi vụt sell nhé. bám xát tin tức Good Luck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.