NguyenThang33

EU - Short

Giá xuống
FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD sẽ vẫn tuân theo xu hướng giảm chính của cặp. Giá sẽ không thể phá vỡ được đường kháng cự mạnh tại 1.1080 và có thể hướng về mốc hỗ trợ chính của nó tại 1.0930

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.