URIFX

EURUSD: Kỳ vọng tăng

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
47 lượt xem
0
Kỳ vọng EUR tăng sau ECB.
H1: Buy tại POC của Wave tăng trước đó.