DvDfx27

EURUSD-Setup chuẩn đẹp.

Giá xuống
DvDfx27 Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
setup "Tăng dần tăng" nến tín hiệu là một pinbar
Yếu tố hỗ trợ: hợp lưu gồm ngưỡng kháng cự+ vùng supply + vùng congestion.
tp: tùy chọn.
ps: những phân tích của mình là khung D1 với khoảng sl lớn và thời gian giữ lệnh dài.
Bình luận:
lệnh đã khớp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.