DvDfx27

EURUSD-Setup chuẩn đẹp.

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
setup "Tăng dần tăng" nến tín hiệu là một pinbar
Yếu tố hỗ trợ: hợp lưu gồm ngưỡng kháng cự+ vùng supply + vùng congestion.
tp: tùy chọn.
ps: những phân tích của mình là khung D1 với khoảng sl lớn và thời gian giữ lệnh dài.
Bình luận: lệnh đã khớp