maivanhai

sell EURUSD

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá đang ở trong vùng xác nhận mô hình 2 đỉnh, cặp tiền này có thể đi xuống trong thời gian tới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.