Sinvestvn

Xu hướng dài hạn của EURUSD

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
1. Trên khung D1, EURUSD đang ở trong mô hình nêm giảm.

2. Trong dài hạn, EURUSD sẽ phá vỡ mô hình để bắt đầu xu hướng tăng mạnh.

3. Trong ngắn hạn, EURUSD có thể giảm về vùng đáy (1.1111). Có thể SELL ngắn hạn.

4. Khi xuất hiện tín hiệu nến đảo chiều tại vùng đáy này --> BUY DÀI HẠN. Mục tiêu dài hạn vùng 1.1800.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.