anhtuhu

Phân tích EU đa khung - W1 -> H4

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá phá hỗ trợ tại 1.14145 thì sẽ giảm về 1.1298