GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh EURUSD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp EURUSD đang bật tăng trở lại tại vùng giá thấp

Canh muc giá 1.1170, mục tiêu 1.1250, stop loss 1.1150
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch