GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh cặp EURUSD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp EURUSD đang thể hiện cấu trúc tăng trong ngắn hạn

Tìm điểm buy quanh vùng giá 1.1230, mục tiêu 1.1300, stop 1.1200

Đây lá quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi đầu tu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.