GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh cặp EURUSD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp EURUSD đang thể hiện cấu trúc tăng trong ngắn hạn

Tìm điểm buy quanh vùng giá 1.1230, mục tiêu 1.1300, stop 1.1200

Đây lá quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi đầu tu