FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xác định xu hướng
D1 phá 2 vùng cầu đối điện , trở thành xu hướng tăng
- h4 đã phá trên line tăng và đống của 1 cây dưới trendline , tìm vùng cầu của D1 để giao dịch
- có 2 vùng đây
Nhắm mục tiêu
+vùng Cầu 1 hơi yếu , ta chờ xác nhận rồi mới gia dịch mua lên H1
+ Vùng cầu 2 ( từ trên xuống thứ 2 ) mạnh vì phá vùng zone đối diện , và phá trend đây là nhưng vùng zone mạnh khi giá phá qua và quay lại khả năng đi lên rất cao
Đánh
Vùng cầu 1 chờ xác nhận
vùng cầu 2 thì tìm cầu lồng vào trong cung cầu ngày , H1 là cầu đẹp , to, còn mới , cây nến sau vùng cơ sở là những cây nến mạnh và gấp 2 lần vùng cơ sở)
SL
Tp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.