tuanvu847

EURUSD THEO TREND !

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD giá đã chạm xuống giữa fibo 50- 61,8 tại 1.177 hình thành tín hiệu cho phép buy.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.