NenTangForex

Mua EURUSD

Giá lên
NenTangForex Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá hiện tại đã pullback về vùng hỗ trợ, chúng ta có thể mua nó. Giữ vững quản trị vốn của bạn, chúng ta hoạt động trên R:R
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Chúng ta đã híp lệnh SL, chúng ta sẽ thương mại lần sau, quản trị rủ ro của bạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.