OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá hiện tại đã pullback về vùng hỗ trợ, chúng ta có thể mua nó. Giữ vững quản trị vốn của bạn, chúng ta hoạt động trên R:R
Đóng lệnh: dừng lỗ: Chúng ta đã híp lệnh SL, chúng ta sẽ thương mại lần sau, quản trị rủ ro của bạn