NguyenThang33

EU - Xuống

Giá xuống
FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá đang hướng về mức kháng cự mạnh của nó và có khả năng đập xuống theo hình biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.