Alpha_VN

EUR/USD , Bullish for Long term

Giá lên
SAXO:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xu hướng tăng giá cho EU mạnh.
Nếu giá vượt qua kháng cự 1.2 và giảm lại test tạo hỗ trợ được ở vùng giá này thì giá sẽ hướng tới vùng giá 1.25

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.