congminh222

EURUSD Xu hướng tăng tiếp diễn

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá phá xuống 1.174 thì tự tin mà tìm điểm Bán nhé :)))

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.