GIAOANXAUUSD

NHẬN ĐỊNH EURUSD NGÀY 24/6: BUY/SELL TRONG VÙNG 1.04800-1.05800.

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chúc mừng ae nào theo chiến lược EU đã ăn đậm kèo khi gu về đúng vùng buy và bật tăng mạnh.
EU vẫn đi ngang trong vùng 1.04800-1.05800.
Khuyến nghị trong ngày:
SELL vùng: 1.05550-800 => TP: 1.05100-1.04800 SL/STOP: 1.06000
BUY vùng: 1.05100-1.04800 => TP: 1.05550-800 SL/STOP: 1.04500
Chúc các nhà đầu tư giao dịch thuận lợi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.