khoahuynh

EURUSD - Lướt sóng tăng

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Canh mua 1.0948
Stoploss 1.0941
Take Profit 1 tại 1.0974
Take Profit 2 tại 1.1019
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.