maivanhai

sell EURUSD

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp này đang cho thấy lực bán trở lại tại vùng cản mạnh sau đóng cửa ngày hôm qua. Ưu tiên đánh xuống cho cặp này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.