Ninh-Do

EURUSD chuẩn bị cho 1 nhịp tăng

FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Theo đánh giá của mình EURUSD đang đi trong nhịp giảm c của sóng hiệu chỉnh B. Với nhịp c chạy tích lũy mô hình Ending Diagonal Triangle.
Khuyến nghị buy và sell như hình. Stoploss tại dưới đường trendline
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.