phongson

EU chờ một break

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nhìn từ biểu đồ D1 giá đã có một vài ngày tăng mạnh mẽ do sự suy yếu của USD và chưa nhìn thấy tín hiệu dừng tăng. HIện tại giá đang nằm trong vùng phản ứng khi hit trendline D1, fade vài chục pip từ hôm qua và đang tăng trở lại.
Kỳ vọng sẽ có một cú strike break trend D1, khi đó ta có tín hiệu mua khi giá retest về quanh 1.125xx
Up up up :D
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.