congminh222

EURUSD Uptrend - Tìm kiếm cơ hội Buy

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tiếp tục canh mua thôi, xu hướng tăng của EU còn dài lắm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.