GKFXPrimeVN

EURUSD - 23/08/2018

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1600

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1600 với mục tiêu 1,1515 & 1,1490.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1600, có thể tới 1,1640 & 1,1670.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.