TradinV85

EUR/USD - Giá điều chỉnh giảm tìm hỗ trợ trước khi tăng dài hạn?

Giá lên
SAXO:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
1- Tiếp tục theo kế hoạch giao dịch đã chia sẻ trước đó hôm 19.4, giá đã đi đúng sát với nhận định : Giá tăng từ vùng hỗ trợ tới đúng TP là vùng sma20 khung W, trước khi có sự giảm nhẹ hiện tại. Giá luôn phản ứng với các vùng cản quan trọng và cần sự xác nhận rõ ràng trước khi biến động theo xu hướng mới. Rõ ràng mạch lạch theo kế hoạch giao dịch và hoàn toàn có thể lưu ý trước.
(hình vẽ cập nhật):

- Trader theo dõi lại idea đã share trước đó để hiểu (phần ý tưởng liên quan bên dưới cuối bài viết này).

2. Hiện tại, giá có thể giảm điều chỉnh nhỏ trước khi xét có tăng được theo xu hướng W hay không
- Giá cần vượt qua trung bình 20 phiên khung W và đóng nến W nằm trên mức này trước khi có đợt tăng mới.
Nếu giá không vượt qua được thì cần xét khả năng giá điều chỉnh sâu hơn hoặc đi ngang vùng cản này sắp tới theo W.
- Ở khung thời gian nhỏ hơn như D, H4, H1 giá có thể giảm nhẹ lấy lực tăng sau, các sóng hồi giảm ở khung nhỏ này tôi sẽ không trade và tốt hơn không giao dịch sell giảm nhỏ này khi giá hoàn toàn có thể tăng sớm trở lại theo xu hướng chính. Bạn không cần phải buy/sell đúng từng nhịp đau đầu và rủi ro. Quan trọng là xu hướng.
Do Không thể cập nhật liên tục trên này theo các phản ứng của giá và liên tục, nên tốt hơn trader nên chờ giá về các hỗ trợ vững hơn để BUY lên theo xu hướng lớn W, Mn như hình vẽ của ý tưởng.
Giá có thể tăng trở lại từ các vùng giá trên.
3. Nếu giá giảm dưới vùng sma20 khung D và test lại không vượt qua vùng giá này, có thể tạo kháng cự và cần xét khả năng đảo chiều (dù khả năng này rất ít khi xu hướng tăng hỗ trợ mạnh).
Bình luận:
Giá giảm về hỗ trợ như hình vẽ và kế hoạch ban đầu trước khi tăng trở lại đúng nhận định trước đó.
Xu hướng tăng theo D được hỗ trợ tốt cho EU.
Bình luận:
H4, hỗ trợ mức trung bình 20 phiên.
Bình luận:
Giá tăng đúng theo nhận định tới vùng giá TP. Vùng giá này là mức kháng cự trên khung tuần (mức trung bình 20 tuần , giá high).
Đối với EU lực tăng ở W là không quá mạnh khi giá chỉ đi ngang mức trung bình và MA20 đi ngang cho thấy lực tăng này không mạnh. Do vậy giá có thể điều chỉnh giảm nhẹ theo D, H4 về vùng hỗ trợ dưới trước khi xét có tăng lên tiếp hay không.

Các sóng hồi giảm này tôi không giao dịch nên trader tham khảo lưu ý vùng giá để có kế hoạch trade.
Giá có thể test về vùng sma20 khung D (trung với đường trung bình 20 tuần low). Xét phản ứng giá vùng này để giao dịch.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.