dinhchien

EURUSD - Day trade theo kênh giá Keltner 03-11-2020

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Rủi ro: 1%/giao dịch.
Risk/reward: 1/1.05.
Dữ liệu báo cáo lấy hết của tài khoản Premium.
Chúc may mắn.