CongdongDaututaichinhtaman

Phân tích EURUSD

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sau một giai đoạn giảm dài EURUSD đã có dấu hiệu phục hồi với một cú phá vỡ giả và bật lên khá mạnh. Mua thôi còn chần gì nữa?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.