NgocHaiPearlie

EURUSD - Xu hướng kỳ vọng tăng

FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
PTKT: EURUSD điều chỉnh về vùng hỗ trợ trên D, kỳ vọng có thể tăng breakout trend như hình tới vùng 1.1266

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.