WindyCloud

Khuyến nghị BUY EURUSD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Update: EURUSD đã đi khá sát với khuyến nghị trước của chúng ta
Hnay có thể buy tiếp theo hỗ trợ H1 tại 1.16061-1.16086 :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.