Kienthucforex

Buy EU trong ngắn hạn

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hiện tại EU đang cho thấy dấu hiệu phục hồi từ vùng hỗ trợ. Giá đã đóng cửa liên tục trên vùng 1.1730, đồng thời, chỉ số đô la DXY đã điều chỉnh giảm sau khi chạm tới đỉnh cũ 93.20. Do đó, trong ngắn hạn có thể sell EU.

Chiến lược Buy EU ngắn hạn cho anh em tham khảo
Buy limit 1.1738
Tp 1.1785
SL 1.1722

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.