iC3tea

EU tiếp tục xu hướng giảm

Giá xuống
iC3tea Updated   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU vẫn đang trên đà giảm mạnh do giá USD tăng cao,
giá đang có 1 nhịp hồi trên H4.
có thể giá hồi về 1.175 thì rớt trở lại.
chờ giá break trendline thì SELL
khả năng về tới ngưỡng cản 1.156
Bình luận: Giá đã break trendline, có thể SELL bây giờ.
SL 1.177
TP 1 @ 1.165
TP 2 @ 1.156
Bình luận: TP1 hit, cắt nửa lệnh
Chuyển SL về BE
Bình luận: Sau khi hit TP1, giá pullback về BE, hit SL mới.
Lệnh cũ kết thúc, được hơn 60 pip. Nhưng
EU vẫn thể hiện xu hướng giảm, chờ giá hồi về ngưỡng cản
bật lại để tiếp tục SELL

Đã hủy lệnh: Giá vượt qua ngưỡng cản và không hồi lại như dự kiến.
Bình luận: Đúng là giá về tới 1.156 như nhận định ban đầu, nếu theo sát
hơn cặp này thì đã có thể vào thêm khi giá break trendline
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.