OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Khung biểu đồ nến H4 giá EURUSD tạo mô hình cái nêm giảm giá. Đồng thời đây cũng là vị trí giá tiếp cận ngưỡng hỗ trợ D1.
Kịch bản vào lệnh: Chờ giá phá vỡ lên trên mô hình nêm vào mua vào với điểm chốt lời kì vọng 1.195
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.