XTBVietnam

Phân tích kỹ thuật: EURUSD (21.05.2021)

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Mặc dù EURUSD đã giảm mạnh vào ngày 19 tháng 5, bên mua đã nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát. Nhu cầu xuất hiện tại khu vực hỗ trợ ở 1.2175 và phiên hôm qua kết thúc cao hơn mức đỉnh hàng ngày. Nhìn vào khung D1, có thể thấy cặp tiền chính đã tiếp cận mức đỉnh tháng 2 ở ngưỡng 1.2240. Nếu bên mua có thể duy trì động lực hiện tại và phá vỡ trở ngại này, đà tăng sẽ nhanh chóng hướng đến mức đỉnh năm nay ở 1.2330. Trái lại, nếu bên bán thắng thế, giá có thể kiểm tra mức hỗ trợ ở 1.2175 một lần nữa.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.