FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nhận định :
+ báo cáo CPI chững đà giảm, báo cáo PPI và lõi tăng sẽ làm chậm lại đà giảm lạm phát cùng với việc giá dầu tiếp tục tăng đang làm rõ thêm việc lạm phát sẽ tiếp tục cứng đầu và đang nhen nhóm cho việc lạm phát tăng trở lại.
+ tiếp tục nương theo đà phục hồi của đồng $ cũng như tâm lý market hiện tại
+ equity và bond market đang thể hiện dòng tiền phòng thủ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.