haokiethatinh

EURUSD TIẾP TỤC TRÊN ĐÀ GIẢM

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Từ ngày 25/06/2019 đến hôm nay 30/08/2019 thị trường giảm giảm 364 Pip và 50 ngày, Down Trend lại tiếp tục chưa thấy điểm dừng.
Khi châu Âu đang đối mặt với các thủ tực Brexit của thủ tướng mới nước Anh. Chính sách này ảnh hưởng đến tỉ giá đồng tiền chung của liên minh châu Âu.
Ngược lại Dolla Mỹ tăng lên khi chiến tranh thương mại và tiền tệ Mỹ - Trung có vẻ hạ nhiệt

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.