NBL_Miu

EURUSD phá cản tăng trưởng trở lại

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá biến động rất thấp trong phiên hôm qua và hiện tạo ra mô hình tích lũy. Mây Ichi đã có tín hiệu đảo chiều khả năng ngày hôm nay sẽ là một phiên tăng mạnh của EURUSD .
View hôm nay với H4 chờ mua 1.10800 đặt TP 1.11300, SL 1.10600
Phương án phụ nếu EU không phá được qua cản chờ bán 1.10650 đặt TP 1.10100, SL 1.10850
Lưu ý: Đây là quan điểm cá nhân các nhà đầu tư cân nhắc trước khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.