imngoctu

Phân tích thị trường EurUsd phiên Á 01/10/2019

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xu hướng chính thị trường tuần đi xuống.
Trong phiên Á có nhịp hồi điều chỉnh
Nên Buy nhẹ khu vực 1.089 SL 1.088 TP1: 1.092 TP2: 1.094

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.