traderthang72020

BUY EU 15/032022

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Dz H4 hình thành tại Dz D1, trend tăng ngắn hạn H4, entry bằng zone H4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.