FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
ngày hôm nay gd trong vùng: 1610- 1540
Xu hướng chính vẫn là giảm, nhưng khả năng tesk lại vùng lá cờ , cuối tuần ndt chốt usd bớt và khi công bố bảng lương phi nông nghiệp thấp hơn kỳ vọng.
tuần tới EU tiêos tục giam theo mô hình lá cờ giảm trend giảm. (Với sự kỳ vọng fed tăng lãi suất usd tăng và khu vực EU chưa ổn định)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.