LeeBK

EURUSD: Bear might on the move, Target 1.143

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD Daily sau khi break neckline của mô hình vai đầu vai và thoát vùng mây dày xuống thì tiếp tục đóng cửa dưới support EMA100. Nến ngày hôm qua hình thành bearish engulfing có thể tiếp tục xác nhận xu hướng giảm trong tuần này. Target tuần này ở vùng EMA200 tại 1.143.
Các lệnh entry ở tuần này cần stoploss qua vùng 1.170 (NFP top).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.