Cafeforex123

Sell stop EURUSD

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sell stop EURUSD theo insidebar H4
Giao dịch đang hoạt động: EU đã đạt TP 1 các bạn có thể chốt lời 1 phần dời SL xuống Swing high dưới
Giao dịch được đóng thủ công: Hnay cuối tuần các bạn có thể chốt phần còn lại hoặc thả luôn cũng được