Cafeforex123

Sell stop EURUSD

Giá xuống
Cafeforex123 Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sell stop EURUSD theo insidebar H4
Giao dịch đang hoạt động:
EU đã đạt TP 1 các bạn có thể chốt lời 1 phần dời SL xuống Swing high dưới
Giao dịch được đóng thủ công:
Hnay cuối tuần các bạn có thể chốt phần còn lại hoặc thả luôn cũng được
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.