GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp EURUSD đang đi trong cấu trúc tăng ngắn hạn

Canh buy giá 1.1105, mục tiêu 1.1160

đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch