thienho

Nhận định với hành động giá theo xu hướng cho cặp EU với khung D

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Kế hoạch giao dịch cho cặp EU với số liệu thể hiện trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.