OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tuần qua chúng ta đã chứng kiến EURUSD đã có 1 nhịp tăng phục hồi trở lại do sự suy yếu của đồng USD.

Tuần này kì vọng EURUSD sẽ tiếp tục tăng phục hồi.

Chart H4, có thể dễ dàng thấy EURUSD đang đi trong kênh giá giảm trong nhiều tuần liền. Đường MA200 cắt MA50 hướng xuống nên trong ngắn hạn khả năng EURUSD sẽ tiếp tục biến động trong kênh giá này.

Khuyến nghị
Buy limit: 1.176x - 1.177x
SL 1.1715
TP 1.188 - 1.191
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.