NguyenThang33

EurUsd - Cú sọt tiếp theo!!!!!!!

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Anh em ạ,
Kể từ tháng 2 năm 2018, xu hướng chung của cặp là giảm và đã có những tin tức khá tiêu cực xung quanh ECB.

Vì vậy, Trend is a friend!!! và chúng ta phải tìm kiếm cơ hội để vào lệnh Short, và dường như cơ hội đến cũng sớm hơn dự kiến.

Nó xảy ra sau khi nến đóng dưới số tròn 1.3000, tiêu chí:
- Phá vỡ dưới tam giác
- Phá vỡ dưới số tròn
- Phá vỡ dưới mức thấp 2018 cũ
- Trend is your friend

Đợi ít nhất H1 hoặc H4 nến đóng HOẶC kịch bản tốt nhất sẽ là cùng nhau xảy ra (cả 1H và 4H đều đóng lần đầu tiên dưới 1.3000)

Mục tiêu sẽ là khoảng 1.2000 nhưng hãy nhớ - luôn ít tham lam hơn những người khác. Vì vậy, chỉ đặt trên mốc 1.2000.

Cho tôi thấy cánh tay của các bạn và quan điểm ở phía dưới comment nhé!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.