GKFXPrimeVN

Chiến lược mua EURUSD ngày 1-8-2019

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tôi khá chắc vào dự đoán của mình về việc EURUSD sẽ tăng trong thời gian tới. Hiện USD đang suy yếu trở lại. Chúng ta có thể Buy EURUSD , cắt lỗ mức 1.14270 và chốt lời ở 1.15460
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.