khongro001

Chạm MACD và khả nang đang tạo lực hồi đi len kha cao

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
hiện tai các khung h đang báo xuống để tạo một lực đẩy giá lên cao